Home > Nyheter > Olav den Hellige 1000 år

Olav den Hellige 1000 år

May 7th, 2015

I fjor feiret mange katolikker og kristne nordmenn Olav den Helliges dåp i den franske byen Rouen. Da var det 1000 år siden denne viktige dåpen skjedde, som var katalysator for kong Olavs kongevelde og kristningen av Norge. I år er det igjen 1000 år siden en viktig del av Olavs liv, så det er fint å vite litt om bakgrunnen til disse hendelsene.

Olav den Hellige var etter dåpen i 1014 overbevist om at det var hans oppgave i livet å samle Norge for å kristne det. Han hadde lenge brukt sin status som tippoldebarn av Harald Hårfagre til å etablere seg som kongeemne, men nå ville han også prøve å følge enda mer i Hårfagres fotspor. Norge var på den tiden styrt av ladejarlene fra Trondheim på Vestlandet og diverse småkonger og høvdinger i resten av landet, med mye innflytelse noen steder fra kongene i Sverige og Danmark.

Olav selv hadde bare rundt 200 menn i sin hær, men fikk tatt over for den ene av ladejarlbrødrene etter en kort sjøkrig. Etter dette innså Olav at han trengte fler menn og dro hjemover til moren og stefaren i Opplandstraktene. Med støtte fra slekten i området begav han seg ut for å overbevise Østlandskongene om hans rett til å styre. Disse var like bekymret for dansk og svensk innflytelse som så ut til å ta over mer av landet, og bestemte seg for å støtte den nye kongen. Etter dette beveger vi oss inn i 1016 og kroninga av kong Olav, som vi tar for oss til neste år – sannsynligvis med noen form for feiring.

Categories: Nyheter Tags: