Home > Nyheter > Norsk ektepar fikk Nobelprisen i medisin

Norsk ektepar fikk Nobelprisen i medisin

May 3rd, 2015

May-Britt Moser og Edvard I. Moser fikk en delt Nobelpris i medisin den sjette oktober 2014. Prisen ble delt med John O’Keefe, som startet arbeidet som ekteparet Moser bidro til.

Resultatet av deres forskning var oppdagelsen av en gruppe hjerneceller som forklarer hvordan vi orienterer oss i et rom. Romforståelsen disse cellene gir blir forklart til å være annerledes enn det visuelle inntrykket vi vanligvis har trodd at hjernen lagde av et rom for å kunne orientere seg.

De første forsøkene til O’Keefe fant en gruppe celler i en rottehjerne som var aktivert når rotta var på forskjellige steder i et rom, med bestemte celler tilhørende til bestemte posisjoner. May-Britt og Edvard bidro til den neste delen av forskningen da de oppdaget et område i hjerne som tilhørte den nye funksjonen O’Keefe hadde funnet førti år tidligere.

Categories: Nyheter Tags: