Home > Nyheter > Nina til Norge

Nina til Norge

May 13th, 2015

Januar 2015 kom stormen Nina til Norge og sørget for at nesten hundre tusen hjem ble stående uten strøm, for det meste som følge av trær som blåste over strømlinjer.

Vestlandet fikk mesteparten av støyten, mange dramatiske bilder av Bergen brygge med bølger slående opp veggene i nærstående hus ble spredt, siden mobilnettet holdt. Småbygder var ikke like heldige, noen steder tok det opptil én uke før strøm og telefon kom tilbake. Østlandet ble også herjet til en viss grad, men fikk mer problemet med flom i Glomma og ellers høy vannstand ved kysten.

Flytrafikk ble omdirigert mens stormen foregikk og danskeferja ble pent nødt til å vente ut på sjøen etter å ha prøvd å legge til kai både i Bergen og Stavanger. Men i ettertid av stormen, etter oppretting av infrastruktur, har det største problemet vært forårsaket av rømt oppdrettsfisk, og da snakker vi om laks og regnbueørret. Disse rømlingene kan ha uante konsekvenser for lokale økosystem, selv om mesteparten nå har blitt fisket opp igjen.

Categories: Nyheter Tags: