Velkommen til Kakebladet – siste nytt i Norge

May 7th, 2015

Kakebladet er en samleside for interessante nyheter fra vårt lille land. Vi skriver om store nyheter som fanger vår interesse, og som vi tror kommer til å være interessante i lang tid fremover. Denne nyhetssiden er en måte å kurere disse nyhetene på så de kan enkelt finnes tilbake til.

Nyheter vi har fokuserer på har ofte historisk verdi, som den nylige stormen Nina som skylte over store deler av landet. Nå som den er over kan vi få med detaljer om hva som skjedde i etterkant av stormen og noen langtidsfølger, uten at du som leser trenger å grave gjennom flere uker med nyhetsoppdateringer på andre sider. Dette er et godt eksempel på fordelen med en kurert nyhetsside. Vi kan også ta for oss historiske jubileum, som Olav den Helliges 1000 års jubileum som hvert år fremover kommer til å ha nye deler å feire. I år er det kun hans inntog i Norge som har jubileum, ikke en like stor hendelse som fjorårets jubileum av hans dåp, men til neste år kan vi se frem til jubileet av hans kroning som konge. Følg med for oppdateringer!